Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 4. feb. 2009 22:48

Max Peter Baumanns modell for multikulturell dialog er lagt ut til nedlasting.

Publisert 29. jan. 2009 12:23

Fredag 17. april er frist for innlevering av godkjent tittel og problemstilling med litteraturliste for semesteroppgaven på ekspedisjonskontoret IMV/ZEB-bygget 2. et

Publisert 22. jan. 2009 17:24

Modellen/tankekartet fra forelesningen i dag er lagt ut under "Materiale til nedlasting" i menyen til venstre.

Publisert 20. jan. 2009 17:51

NB1: Forelesningene går kl 10:15-12:00, ikke 09:15-11:00, som det står i timeplanen. Altså torsdag, seminarrom 1. NB2: Boka av Thomas Turino som står på pensum er likevel ikke tilgjengelig, har jeg fått beskjed om. Jeg kommer tilbake til hvordan vi løser dette. GK

Publisert 9. des. 2008 00:01

Første forelesning blir 22. januar.

Publisert 26. nov. 2008 22:59

Temaet for emnet våren 2009 er musikk og mobilitet. Det handler om reising, migrasjon og forflytning av mennesker, musikk, instrumenter og teknologi, men også om sosial mobilitet. Eksempler fra cajunmusikk, romanimusikk, folkelige instrumenter og annet blir diskutert fra et antropologisk og delvis historisk perspektiv. Mer informasjon følger. Gjermund Kolltveit