Dette emnet er nedlagt

INNLEVERINGER For oppgaveseminaret skal dere …

INNLEVERINGER For oppgaveseminaret skal dere levere noen ord om seminarinnlegget (emne dere vil ta opp, mål, metode, kilder, presentasjon, el.l. ...) på mail til Arvid.

Fristen er i dag for studenter som skal ha innlegg på fredag 21. oktober.

De som skal ha innlegg på lørdagsseminaret 29. oktober, leverer forslaget på mail innen onsdag 26. oktober.

  • I tillegg skal dere levere et ferdig prospekt for masteroppgaven (prosjektskisse) på 6-10 sider innen tirsdag 2. november. Dette går videre til veileder for godkjenning. Hvis den ikke godkjennes, får studenten en ny sjanse til å forbedre prospektet før jul.

  • Til fagseminaret skal dere levere en semesteroppgave innen fredag 2. desember. Den skal være på 10 sider (hver side med ca. 2300 tegn). Dette er en selvstendig oppgave over et selvvalgt emne, som dels bygger på fagseminarets fellespensum og dels på egen tilleggslitteratur. Problemstillingen skal angå metodiske grunnlagsproblemer og spørsmålsstillinger.

  • Emne og problemstilling for semesteroppgaven skal presenteres i et seminarinnlegg (ca. 20 minutter) i løpet av fagseminaret. Seminarinnlegget er obligatorisk og skal godkjennes. Det er obligatorisk oppmøte på minst 6 seminartimer for å få fagseminaret godkjent.

  • Hilsen Arvid og Erling

Publisert 18. okt. 2005 14:43 - Sist endret 13. nov. 2005 06:44