Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 23. okt. 2007 15:03

Erling Guldbrandsens timer onsdag 24.10 må avlyses på grunn av sykdom. Det blir ingen undervisning 24.10.

ER

Publisert 16. okt. 2007 15:51

Det blir Asbjørn Eriksen som holder forelesningen om Musikkanalyse onsdag 17.10 kl. 14.15- 16.00 i Salen da Erling Guldbrandsen er sykmeldt denne uken.

Publisert 9. okt. 2007 11:08

Følgende studenter har levert prospekt og vil om kort tid bli tildelt veileder: Auganes, Guro; Fagereng, Rune; Berge, Andrea Rydin; Fernando, Rohan; Grøtting, Kjetil; Haugan, Olaf Hansen; Jansson, Dag; Jonassen, Audun; Karlstad, Yngvar; Koren, Håkon; Langgård, Henrik; Larsen,Roar; Loftesnes, Pål Olav; Løkhaug, Erling; Løvik, Håvard; Nomeland, Ingeborg; Olsen, Arthur, Pay, Camilla; Riis, Boye; Riiser, Solveig; Selnes, Millaray; Skarelven, Sindre;Solbakken, Marius; Søvik, Anne Jordhus, Thelle, Notto J; Vegge, Sigmund; Aarvig, Sigurd.

Hvis noen som ikke står her har levert, send prospektet umiddelbart til even.ruud@imv.uio.no

De som ikke nå leverer prospektet får ikke godkjent kurs eller tildelt veileder på masteroppgaven

Publisert 2. okt. 2007 11:22

Hva betyr å levere tema og problemstilling for semesteroppgaven til fagseminaret? Fyll ut skjema som ligger i hylla foran ekspedisjonskontoret IMV-ZEB. Angi kort tema du skal skrive om, en så presis problemstilling som mulig og gjerne en (foreløpig) tittel. Velg tema i tilknytning til masteroppgaven. Underskrift får dere av meg på timen onsdag, på kontoret mitt eller dere kan legge skjema i posthylla mi til godkjenning. Hvis du er usikker, sjekk med meg (evt. på mail) om det faktisk er godkjent eller bør forandres litt. Even Ruud

Publisert 27. sep. 2007 10:54

De fleste har nå meldt seg på seminargrupper (obligatorisk framlegg) for å presentere tema/problemstilling for semesteroppgaven til fagseminaret. Man kan bare melde seg på en gruppe, men har slvsagt anledning til å delta på alle gruppene. De som ikke står oppført (se deltajert undervisningsplan) - kan gjøre dette på mail til ER

Publisert 24. sep. 2007 17:16

Frist for innlevering av prospekt for master - 3. oktober Frist for innlevering av tema og problemstilling for semesteroppgave til fagseminaret - 3. oktober

Publisert 5. sep. 2007 14:00

Frist for innlevering av prospekt er 3. oktober - på mail til Even Ruud Dere kan nå også begynne å melde dere på seminargrupper (Gruppe 1-6) - velg gruppe og lærer ut i fra hvilket tema dere skal skrive semesteroppgave om.

ER

Publisert 27. aug. 2007 18:45

Jeg har lagt inn påmeldte til framlegging av prospekt 11.9 og 18.9. Se undervisningsplanen. Det er obligatorisk muntlig framlegg av prospekt, og de som ikke er oppført må ta kontakt med Even Ruud på mail.

ER

Publisert 23. aug. 2007 13:31

Jeg har lagt inn bakgrunnsstoff for mine forelesninger 22.8 - et kompendium på 126 sider om systematisk musikkvitenskap - mye av det jeg sa på forelesningene står her... ER

Publisert 23. aug. 2007 12:49

Det er lagt ut lenker til powerpoints fra forelesningen i systematisk musikkvitenskap 22.8., samt til Retningslinjer for prospekt. Se under Undervisningsmateriale.

Publisert 21. aug. 2007 11:44

Oppgave til mandag 27.8. Max 1-2 A4-side - kan gjerne sendes på e-post til: even.ruud@imv.uio.no Følgende besvares:

1 ) Foreløpig tittel - evt. undertittel på masteroppgaven 2) En skisse av temaet og en kort redegjørelse for hvorfor jeg er interessert i dette temaet. 3) Hvorfor er det temaet jeg har valgt å skrive om viktig (for meg, for samfunnet, for faget?). 4) Hvilket forskningstradisjon innen faget hører temaet hjemm?. Er mitt tema en del av et større faglig problem? Hvilken litteratur er viktig for meg. Begrunn. 5) Hvordan vil jeg avgrense mitt tema? Hva velger jeg bort, hva skriver jeg ikke om, hvordan begrenser jeg ideene? Hvilke søkeord vil jeg bruke i hvilke databaser - både norske og engelse søkeord - for å finne litteratur

Publisert 16. aug. 2007 17:06

KILDE-/LITT.SØK nettet   Oppgaver som skal løses, deles ut på øvelsestimene på biblioteket mandag-onsdag, eller hos meg på kontoret. Oppgavene må være godkjent innen 1. september.    -arvid.