Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
20.08.2006Even Ruud  Seminarrom 1 ZEB - 14.15 - 16.00  Oppgaveseminar  Oppgaveseminar. Orientering om valg av tema og problemstilling for masteroppgaven. Utdeling av plan for fag- og oppgaveseminar. 
22.08.2006Even Ruud  Salen - ZEB 14.15 - 16.00  Systematisk musikkvitenskap - en oversikt  Gir en oversikt over ulike delområde i den systematiske musikkvitenskapen - fra musikkpsykologi, musikksosiologi, musikkantropologi og musikkestetikk til musikkpedagogikk og musikkterapi. 
27.08.2007Even Ruud  Seminarrom 1 - ZEB - 14.15 - 16.00  Oppgavekurs  Om skrive- og forskningsprosesser. Utforming av prospekt for masteroppgaven 
03.09.2007Arvid Vollsnes  Seminarrom 1 - ZEB kl. 14.15 - 16.00  Litteratursøk og formelle sider ved masteroppgaven  Orientering om BIBSYS og ulike databaser for litteratur. Dataverktøy og utforming/formelle sider ved masteroppgaven. 
05.09.2007Ståle Wikshåland  Salen-ZEB kl. 14.15 - 16.00  Musikkestetikk og musikktenkingens historie   
11.09.2007Arvid Vollsnes  Møterom 103 ZEB kl. 12.15 - 14.00  Seminarinnlegg - prospekt - Gruppe A  Følgende studenter på gruppe A legger fram utkast til prospekt for masteroppgaven: Ingebjørg Nomeland, Henrik Langgård, Dag Jansson, Arthur Olsen, Sigmund Vegge 
11.09.2007Ståle Wikshåland  Møterom 103 ZEB kl. 10.15 - 12.00  Seminarinnlegg - prospekt - Gruppe B  Følgende studenter på gruppe B legger fram utkast til prospekt for masteroppgaven: Camilla Pay, Millary Salomón, Boye Riis, Ketil Grøtting, Solveig Riiser, Pål Olav Loftesnes 
12.09.2007Arvid Vollsnes  Salen ZEB kl. 14.15 - 16.00  Kildekritikk og historiografi   
18.09.2007Arvid Vollsnes  Møterom 103 ZEB kl. 12.15 - 14.00   12.15 - 14.00 Seminarinnlegg - prospekt - Gruppe C   Følgende studenter på gruppe C legger fram utkast til prospekt for masteroppgaven: Audunn Sannes Jonassen, Håkon Koren, Olaf H. Haugen, Yngvar Karlstad, Marius Solbakken, Erling Løkhaug, Roar Larsen. 
18.09.2007Ståle Wikshåland  Møterom 103 ZEB kl. 10.15 - 12.00   Seminarinnlegg - prospekt - Gruppe D  Følgende studenter på gruppe D legger fram utkast til prospekt for masteroppgaven: Anne Jordhus Søvik, Andrea Rydin Berge, Guro Auganes, Notto Thelle, Håvard Ø. Løvik, Kjetil K. Bøhle, Sigurd Aarvig  
19.09.2007Susan McClary  Salen ZEB kl. 14.15 - 16.00   Musicology and Gender  Vår nye professor II, Susan McClary holder en innføringsforelesning om kjønnsperspektiver i musikkvitenskapen 
25.09.2007Even Ruud  Møterom 103 ZEB kl. 10.15 - 12.00   Seminarinnlegg - prospekt - Gruppe E - Individuell framlegging etter avtale  Følgende studenter på gruppe E legger fram utkast til prospekt for masteroppgaven:  
26.09.2007Odd Skårberg  Salen ZEB kl. 14.15 - 16.00   Populærmusikkforskning   
03.10.2007Even Ruud  Salen ZEB kl. 14.15 - 16.00   Musikkpedagogikk og musikkterapi  Frist for innlevering av prospekt for master. Frist for innlevering av tema og problemstilling for semesteroppgave til fagseminaret. 
09.10.2007Steven Feld  Møterom 103 ZEB kl. 10.15 - 12.00   Seminarinnlegg Gruppe 2  Følgende studenter fra gruppe 2 legger fram (på engelsk): Solveig Riiser, Sindre Skarelven, Henrik Langgård, Rohan Sandemo Fernando, 
10.10.2007Steven Feld og Hans Weisethaunet   Salen ZEB kl. 14.15 - 16.00   Musikkantropologi  Gjesteforelesning med professor II - Steven Feld 
16.10.2007Even Ruud  Ruuds kontor - ZEB 315  Seminargruppe 1 - Musikkpedagogikk  Seminargruppen i musikkpedagogikk måtte fltytes til 16. oktober. Følgende studenter i denne gruppe (Seminargruppe 1) legger fram: Millaray Salomón, Anne Jordhus Søvik, Andrea Rydin Berge, 
16.10.2007Arvid Vollsnes  Møterom 103 ZEB kl. 10.15 - 12.00   Seminarinnlegg Gruppe 3  Følgende studenter fra gruppe 3 legger fram: Roar Larsen, Audun S. Jonassen, Sigmund Vegge 
17.10.2007Erling Guldbrandsen  Salen ZEB kl. 14.15 - 16.00   Musikkanalyse   
23.10.2007Arvid Vollsnes  Møterom 103 ZEB kl. 10.15 - 12.00   Seminarinnlegg Gruppe 4  Følgende studenter fra gruppe 4 legger fram: Yngvar Karlstad. Ingebjørg Nomeland, Erling Løkhaug, Håkon Koren, Olaf Haugan, Marius Solbakken 
24.10.2007Erling Guldbrandsen  Salen ZEB kl. 14.15 - 16.00   Analyse og fortolkning   
30.10.2007Rolf Inge Godøy  Møterom 103 ZEB kl. 10.15 - 12.00   Seminarinnlegg Gruppe 5  Følgende studenter fra gruppe 5 legger fram: Boye Riis jr., Håvard Løvik, Notto Thelle, 
31.10.2007Rolf Inge Godøy  Salen ZEB kl. 14.15 - 16.00   Musikkognisjon   
06.11.2007Dag Østerberg  Møterom 103 ZEB kl. 10.15 - 12.00   Seminarinnlegg Gruppe 6  Følgende studenter fra gruppe 6 legger fram: Guro Auganes, Camilla Pay, Sigurd Aarvig, Kjetil Klette, Ingebjørg Nomeland, Arthus Olsen 
07.11.2007Dag Østerberg  Salen ZEB kl. 14.15 - 16.00   Musikksosiologi   
Publisert 16. mai 2007 11:59 - Sist endret 23. okt. 2007 11:51