Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS4215 - Høst 2011

Oppgaveskriving  Skårbergs stensil er nå kommet i ny og utvidet versjon på FRONTER under Undervisningsmateriell. -arvid.

27. okt. 2011 11:14

ENDNOTE - dataverktøy for behndling av referanser, bibliografi etc., som tidligere er anbefalt. Programmet arbeider tett opp ot f.eks. WORD, og det er et lisensprogram som alle studenter kan få bruke. Gisela meddeler nå at UB avholder et kurs i ENDNOTE. Se http://www.ub.uio.no/kurs/enkeltstaende/hf-sv-uv-endnote/   -arvid.

26. okt. 2011 14:56

Seminarinnlegg  -  nyrevidert versjon av tidspunkter etc. er lagt ut på FRONTER under Undervisningsmateriell. -arvid.

26. okt. 2011 14:54