Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS4215 - Høst 2012

Det blir noen endringer i undervisningen framover. Tidspunkter beholdes, men torsdag 30.8. underviser professor Ståle Wikshåland i Analyse/estetikk/historiografi, mens professor Arvid Vollsnes underviser tirsdag 4.9. i kildekritikk/historiografi. Pensum for dette er oppgitt under punkt om "pensum".

ER

23. aug. 2012 19:15

Det som står om seminarer - tidspunkt og lærere - stemmer ikke. Vi kommer tilbake med ny oversikt og fordeling av studenter på de ulike grupper. Antydningsvis: Uke 44 Tre seminargrupper med Guldbrandsen (tirsdag), Godøy og Ruud (torsdag) med en gruppe hver Uke 45 Evt. en gruppe med Guldbrandsen (tirsdag) Uke 46 Grupper med Godøy og Ruud på torsdag Uke 47 Gruppe med Weisethaunet (tirsdag) og evt. torsdag.

20. aug. 2012 22:17