Dette emnet er nedlagt

Det som står om seminarer …

Det som står om seminarer - tidspunkt og lærere - stemmer ikke. Vi kommer tilbake med ny oversikt og fordeling av studenter på de ulike grupper. Antydningsvis: Uke 44 Tre seminargrupper med Guldbrandsen (tirsdag), Godøy og Ruud (torsdag) med en gruppe hver Uke 45 Evt. en gruppe med Guldbrandsen (tirsdag) Uke 46 Grupper med Godøy og Ruud på torsdag Uke 47 Gruppe med Weisethaunet (tirsdag) og evt. torsdag.

Publisert 20. aug. 2012 22:17 - Sist endret 16. apr. 2013 13:15