Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Musikkognitiv teori

Justus, T. C. & Bharucha, J. J. : "Music Perception and Cognition" i S. Yantis og H. Pashler (red.): Stevens’ Handbook of Experimental Psychology, Volume 1: Sensation and Perception (Third Edition), 2002. New York: Wiley. S. 453-492. Finnes også på web: http://ase.tufts.edu/psychology/music-cognition/pdfs/Justus_Bharucha_2002.pdf .

Albregtsen, F. og Skagestein, G. : Digital representasjon : av tekster, tall, former, lyd, bilder og video (2. utgave), 2007. Oslo: Unipub. S. 113-164 (kap. 9, 10 og 11).

Jensenius, A. R., Wanderley, M. M., Godøy, R. I. og Leman, M.: "Musical Gestures. Concepts and Methods in Research" og Godøy, R.I.: "Gestural affordances of musical sound" i Godøy, R. I. og Leman, M. (red.): Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning, 2010. New York: Routledge. S. 12-35 og s. 103-125.

Musikk, kultur, samfunn

1. Musikksosiologi: popular music studies

Moore, Allan F.: "Introduction" i Critical Essays in Popular Musicology, 2007. Ashgate. S. ix-xxii.

Toynbee, Jason: "Genre-cultures" i Making Popular Music: Musicians, Creativity and Institutions, 2000. London: Arnold. Kap. 4 (s. 102-129).

2. Musikkpedagogikk og musikkterapi

Green, Lucy: "Music Education, Cultural Capital, and Social Group Identity" i Clayton, M., Herbert, T. & Middleton R. (red.) : The Cultural Study of Music, 2003. London: Routledge. S. 263 – 273 .

Ruud, Even: "Hvorfor musikk som terapi?" i Bjursell, G. & Westerhäll, L. V. (red.): Kulturen och hälsan. Essäer om sambandet mellan kulturens yttringar och hälsans tillstånd, 2008. Stockholm: Santérus förlag. S. 75-102 .

3. Musikkantropologi

Geertz, Clifford: "Art as a Cultural System" i Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology, 1983. New York: Basic Books. S. 94-120 .

Feld, Steven: "Communication, Music and Speech about Music" i Feld, Steven & Keil, Charles: Music Grooves, 1994. Chicago: University of Chicago Press. S. 77-95 .

4. Musikksosiologi: Kunstmusikk

McClary, Susan: "Narrative Agendas in 'Absolute' Music: Identity and Difference in Brahms' Third Symphony" i Ruth Sollie (red.): Musicology and Difference: Gender and Sexuality in Music Scholarship, 2003. University of California Press. S. 326-344.

DeNora, Tia: "Musical Patronage and Social Change in Beethoven’s Vienna" i The American Journal of Sociology, 1991. Vol. 97, No. 2, s. 310-346. Tilgjengelig for UiO-studenter som elektronisk tidsskrift. .

DeNora, Tia: "Formulating questions – the 'music and society' nexus" i Music in Everyday Life, 2000. Cambridge: Cambridge University Press. Kap. 1 (s. 1-20).

Historie, analyse, estetikk

Lydia Goehr/Andrew Bowie: "Aesthetics, 1750–2000" i Grove Music Online ,

Ian Bent: "Analysis" i Grove Music Online ,

Leo Treitler: "The Historiography of Music: Issues of Past and Present" i Cook/Everist: Rethinking Music, 1999. Oxford University Press. S. 356 – 377.

Tagg, Philip : "Analysing Popular Music: Theory, Method, and Practice" i Middleton, Richard (red.): Reading Pop: Approaches to Textual Analysis in Popular Music, 2000. Oxford University Press. S. 71-103.

Publisert 3. apr. 2012 01:43 - Sist endret 14. juni 2012 17:42