This course is discontinued

Beskjeder

Published May 9, 2012 4:46 PM

FJERDE KVAL.OPPG. - FORTS.:

Marianne Berglöf har fått godkjent kvalifiseringsoppgave 4.

Published Apr. 23, 2012 5:14 PM

FJERDE KVAL.OPPG. - FORTS.:

Jo Lingen Jakobsen og Anders F Meyer har fått godkjent kvalifiseringsoppgave 4.

Published Apr. 23, 2012 3:32 PM

FJERDE KVAL.OPPG.:

Følgende studenter har fått godkjent kvalifiseringsoppgave 4:

Joakim Klund Kristiansen, Mattias Krohn-Nielsen, Rune André Reiakvam, Maria Sandve, Øystein Stensen, Erik A. Stensholt, Nora Wifstad, Silje Willumsen, Maren Ørstavik.

Published Apr. 17, 2012 4:14 PM

GODKJENT SEMINARINNLEGG

Følgende kandidater har fått godkjent seminarinnlegg våren 2012:

Marianne Berglöf (spesialordning), Jo Lingen Jakobsen, Joakim Klund Kristiansen, Mattias Krohn-Nielsen, Anders F Meyer, Rune André Reiakvam, Maria Sandve, Øystein Stensen, Erik A. Stensholt, Nora Wifstad, Silje Willumsen, Maren Ørstavik.

Published Mar. 20, 2012 4:24 PM

PLAN FOR SEMINARINNLEGG:

20.3.: Jo Lingen Jakobsen, Erik Andreas Stensholt. 27.3.: Maren Ørstavik, Øystein Stensen, Joakim K Kristiansen. 10.4.: Nora Wifstad, Silje Willumsen, Mattias Krohn-Nielsen. 17.4.: Maria Sandve, Anders F Meyer, Rune A Reiakvam

Published Mar. 19, 2012 3:23 PM

SEMINAR:

Minner om at deltagelse på seminartimene er obligatoriske for alle for å få godkjent kurset! Det er 12 studenter som skal holde seminarinnlegg. Dere skal fordeles på 3 seminarer (3 dobbelttimer). Kun 2 seminarinnlegg påmeldt til 20.3., to ledige plasser. Vil noen stunte et innlegg til i morgen? Kun 3 er påmeldt til 27.3., fortsatt ledig plass. Den siste gangen, 10.4., er det ikke plass til alle de resterende syv innleggene, så hiv dere på!!

Published Mar. 19, 2012 3:21 PM

Kvalifiseringsoppg. 3 - hermeneutikk: Følgende har bestått: Marianne Berglöf, Jo Lingen Jacobsen, Rune André Reiakvam, Maria Sandve, Øystein Stensen, Maren Ørstavik.

Published Mar. 19, 2012 10:52 AM

Takk for tredje runde med kvalifiseringsoppgaver. Følgende har bestått innen kildekritikk: Anders Fjeld Meyer, Joakim Klund Kristiansen, Mattias Krohn-Nielsen, Erik Andreas Stensholt, Nora Wifstad. Hermeneutikk-resultatene følger om kort tid.

Published Mar. 14, 2012 2:27 PM

SEMESTEROPPGAVE:

Øystein Stensens tittel godkjent. Er satt opp med seminarinnlegg 27.3. Det er plass til én til den 20.3. og flere den 27.3. Meld dere på! Savner de resterende forslagene til emne/tittel for semesteroppgave! Send e-post til meg, e.e.guldbrandsen@imv.uio.no

Published Mar. 14, 2012 2:22 PM

FJERDE OG SISTE KVALIFISERINGSOPPGAVE:

Besvar én av følgende tre oppgaver. Besvarelsen sendes direkte til stale.wikshaland@imv.uio.no. Frist er mandag 26.3.

ENTEN: 1. På hvilken måte skiller bebop’ens fremvekst seg fra andre, rent stilistisk konsiperte endringer i jazzens historie i henhold til Scott Devaux (diskuter forholdet mellom stilistisk drevet og sosialt drevet endring).

ELLER: 2. Drøft Leo Treitlers oppfatning av ’historisme’ i artikkelen «The Present as History».

ELLER: 3. Skisser Leo Treitlers oppfatning av ’mimesis’ i artikkelen «Hermeneutics, Exegetics, or What».

Published Mar. 13, 2012 2:51 PM

Erik Stensholt er også godkjent og skal ha seminarinnlegg 20.3. Det er plass til flere!

Published Mar. 13, 2012 1:27 PM

SEMINARINNLEGG:

Det er åpent for å melde seg på med seminarinnlegg til tirsdag 20.3. Én har allerede meldt seg til denne dagen, Jo Lingen Jakobsen. Flere?

Av erfaring lønner det seg å holde seminarinnlegget tidlig, få prøvd ut stoffet og diskutert det, og komme tidlig i gang med semesteroppgaven!

Published Mar. 13, 2012 1:17 PM

SEMESTEROPPGAVE:

Følgende har fått godkjent emne for semesteroppgave: Marianne Berglöf, Jo Lingen Jakobsen, Joakim Klund Kristiansen, Mattias Krohn-Nielsen, Maria Sandve, Nora Wifstad, Silje Willumsen, Maren Ørstavik.

Mye fint her. Viser til e-postkommentarer til flere av dere vedr. presisering av emne.

Dere andre bes sende inn forslag til emne snarest! Fristen var i går. (Gjelder Løsnes, Meyer, Reiakvam, Stensen, Stensholt, Svendsen. Hvis noen er uteglemt, si i fra!)

Published Mar. 8, 2012 1:30 PM

Riktig e-postadresse til Arvid Vollsnes er arvid.vollsnes@imv.uio.no. Gjelder kvalifiseringsoppgave 3.

Published Mar. 6, 2012 10:54 AM

SEMESTEROPPGAVE:

Frist for innlevering av emne/tittelforslag til semesteroppgave er mandag 12.3.

Sendes til emneansvarlig: e.e.guldbrandsen@imv.uio.no

Seminarene starter som kjent tirsdag 20.3.

Published Mar. 6, 2012 10:32 AM

Tredje runde med kvalifiseringsoppgaver - frist mandag 12.3.:

Besvar én av følgende to oppgaver:

ENTEN:

KILDEKRITIKK Rundt 1950 ble det gjort to innspillinger av Fartein Valens Fiolinkonsert, en for grammofonplate, en på lydfilm, begge med Camilla Wicks som solist og Filharmonisk Selskaps Orkester, dirigert av Øivin Fjeldstad. Diskuter de generelle problemene rundt slike kilder, og også i hvilken grad disse to innspillingene, individuelt og samlet, kan være egnet som kilder i en drøfting av oppførelsespraksis for Valens musikk.

Studenter som velger denne oppgaven, sender besvarelsen direkte til: "Arvid O. Vollsnes" <a.o.vollsnes@imv.uio.no>

ELLER:

HERMENEUTIKK Gjør kort rede for noen hovedpunkter i hermeneutikken (Gadamer). Drøft deretter, ut fra pensumlitteraturen, hva som kjennetegner en hermeneutisk tilgang til musikkerfaringen.

Studenter somvelger denne oppgaven, sender besvar...

Published Mar. 5, 2012 4:08 PM

Takk for andre runde med kvalifiseringsoppgaver. Følgende besvarelser er godkjent: Berglöf, Jakobsen, Kristiansen, Krohn Nielsen, Meyer, Reiakvam, Sandve, Stensen, Stensholt, Svendsen, Wifstad, og Ørstavik.

Published Feb. 17, 2012 9:02 AM

Fristen for innlevering av kvalifiseringsoppgave i populærmusikk og jazz er utsatt til mandag 27. februar fordi det er mange som har hatt problemer med å få tak i pensum. En nyere artikkel av Moore som kan brukes til å besvare oppgave 1 samt Danielsens artikkel blir lagt ut på Fronter i påvente av at kompendiet skal bli ferdig. Lykke til!

Published Feb. 14, 2012 10:42 AM

Takk for første runde med kvalifiseringsoppgaver. Følgende har fått godkjent besvarelsen: Jo Lingen Jakobsen, Joakim K. Kristiansen, Mattias Krohn-Nielsen, Anders F. Meyer, Rune André Reiakvam, Øystein Stensen, Erik A. Stensholt, Lisa Svendsen, Nora Wifstad, Maren Ørstavik. Én har fått utsettelse, og én må sende vedlegg på nytt.

Published Feb. 10, 2012 4:03 PM

Andre kvalifiseringsoppgaver våren 2012:

Innleveringsfrist: 20. februar. NB: Besvarelsene sendes elektronisk DIREKTE TIL ANNE DANIELSEN: anne.danielsen@imv.uio.no

Besvar ENTEN oppgave 1 ELLER oppgave 2:

Oppgave 1: Gjør kort rede for Allan Moores analysemodell "the sound box" og diskuter sterke og svake sider ved hans tilnærming. Gjør en kortfattet analyse av en selvvalgt produksjon der modellen anvendes.

Eller:

Oppgave 2: Gjør kort rede for de teoretiske premissene for analyse av rytme som ligger til grunn for Anne Danielsens artikkel. Gjør en kortfattet analyse av noen utvalgte mikrorytmiske forhold i en selvvalgt groove.

Published Feb. 8, 2012 12:14 PM

Vedr. Miles Davis og My Funny Valentine: Miles Davis har spilt inn to versjoner av denne låten. Den første er en studioinnspilling fra 1956 (finnes på albumet Cookin' with the Miles Davis Quintet). Denne versjonen ble spilt på forelesningen 7. februar. Den andre versjonen er et live-opptak fra 1964 (finnes på albumet My Funny Valentine: Miles Davis in Concert). Det er denne versjonen Robert Walser analyserer i sin artikkel. Anne D.

Published Jan. 27, 2012 4:55 PM

Første kvalifiseringsoppgaver våren 2012:

Innleveringsfrist: 13. februar 2012 Besvarelsen sendes elektronisk til: e.e.guldbrandsen@imv.uio.no Lengde: Ca. 6000 anslag (inkludert mellomrom) Oppgaven bedømmes med bestått/ikke bestått

Besvar ENTEN oppgave 1 ELLER oppgave 2:

Oppgave 1: Gjør kort rede for de vesentlige punktene i Kermans kritikk av musikkvitenskapelige analysetradisjoner i artikkelen " How We Got Into Analysis, and How to Get Out" (Kerman 1980) og diskuter sterke og svake sider ved hans argumentasjon. Beskriv deretter kort på hvilken måte McClary kan sies å innløse Kermans program i sin artikkel "Narrative Agendas in 'Absolute Music'" (McClary 1993), og diskuter sterke og svake sider ved hennes fremstilling.

Eller:

Oppgave 2: Gjør kort rede for Cooks fremstilling av forholdet mellom analyse og fremføring i artikkelen "Analysing Performance and Performing Analysis" (1999) og diskuter sterke og svake sider ved hans argumentasjon. Gjør ko...

Published Jan. 20, 2012 7:43 PM

Innleveringsfristene for kvalifiseringsoppgavene er:

Mandag 13.2. Oppgaver i analyse (kunstmusikk)

Mandag 20.2. Oppgaver i analyse (jazz og populærmusikk)

Mandag 12.3. Oppgaver i kildekritikk og hermeneutikk

Mandag 26.3. Oppgaver i historiografi

Published Jan. 16, 2012 2:14 PM

Beklager at tid og sted ikke har blitt vist på siden. Emnet skal gå i Salen kl. 12.15-14 På tirsdager.