Anders Fjeld Jakobsen og Tord Kalvenes har også fått godkjent fjerde og siste kvalifiseringsoppgave. 
Da er alle i mål med kvalifiseringsoppgavene!

Apr. 16, 2013 1:08 PM

Marthe Hagberg Andersen og Mathias Hole har også fått godkjent fjerde kvalifiseringsoppgave. 

Apr. 15, 2013 2:30 PM

Hei, minner om at følgende studenter holder seminarinnlegg i dag og at oppmøte er obligatorisk: 

Marius Berg, Torbjørn Dahl, Håkon Aamundsen Øyen.

 

Apr. 10, 2013 11:02 AM