This course is discontinued

Beskjeder

Published Apr. 5, 2017 3:58 PM

Også følgende studenter har fått godkjent 4. og siste kvalifiseringsoppgave:

Nicolai Riise

Published Apr. 4, 2017 3:56 PM

Også de følgende studentene har fått godkjent 4. kvalifiseringsoppgave:

Torkjell Hovland

Aksel Dalmo Tollåli

Published Apr. 3, 2017 4:38 PM

Følgende studenter har fått godkjent 4. og siste kvalifiseringsoppgave:
 

Thomas Anda

Robin Andreassen

Leo Haberl

Håkon Heggstad

Tuva W. Hongve

Jonas A. Kjøniksen

Karl Peder Mork

Published Mar. 27, 2017 9:19 AM

Frist for levering er utsatt til mandag 3. april kl. 12:00. 

Besvar ENTEN oppgave A ELLER oppgave B:

Oppgave A (kan besvares på engelsk eller norsk):

Describe what McCormick means by the "production/consumption" paradigm in music sociology, and outline how she believes that a focus on performance is useful in moving beyond that paradigm.

ELLER

Oppgave B (besvares på norsk):

Diskuter hvordan man kan redegjøre for estetisk erfaring i musikkanalyse. 
Ta utgangspunkt enten i Barthes' tekst "RASCH" eller i Adornos tekst "Vakre steder" eller i begge to. 

Published Mar. 26, 2017 2:00 PM

Anda, Andreassen, Haberl, Heggstad, Hongve, Hovland, Kjøniksen, Mork, Tollåli og Riise har fått godkjent kvalifiseringsoppgaven i populærmusikk og jazz.

Published Mar. 23, 2017 4:37 PM

Her er datoene for seminarinnlegg:

 

Torsdag 30.3.:

Jonas

Robin

Torkjell

 

Torsdag 6.4.:

Aksel

Håkon

Thomas

 

Torsdag 20.4.:

Nicolai

Karl

Tuva

Leo​

Published Mar. 23, 2017 10:47 AM

Fra neste gang skal dere holde seminarinnlegg. Tema og problemstilling velger dere selv, med utgangspunkt i kursets pensum og i eget masteroppgaveprosjekt. Dere lager en litteraturliste med utvalgt pensumlitteratur og egen tilleggslitteratur knyttet til eget MA-prosjekt. 

Datoene for seminarene er 30.3., 6.4. og 20.4.  

Jeg ber dere melde dere på til en dato! Send meg en epost med ønsket dato så snart du kan, til:

e.e.guldbrandsen@imv.uio.no

Da sender du også en foreløpig tittel og problemstilling. Dette skal godkjennes av meg.

De tre seminarene fylles opp etter prinsippet "først til mølla". De som ikke melder seg på, blir plassert på en dato av meg.

Malen for et seminarinnlegg er denne: ca 15 minutters innlegg (inkludert evt lydeksempel), ca 10 minutters plenumsdiskusjon. Dette er fleksibelt, avhengig av om det er 3 eller 4 innlegg i løpet av en dobbelttime. Seminarinnlegget s...

Published Mar. 21, 2017 11:47 AM

Aksel Tollåli har fått godkjent 3. kval.oppg.

Published Mar. 20, 2017 4:00 PM

Nå har også følgende studenter fått godkjent 3. kvalifiseringsoppgave:

Leonhard Haberl
Håkon Heggstad
Torkjell Hovland 

Published Mar. 17, 2017 1:20 PM

Foreløpig har følgende studenter fått godkjent 3. kvalifiseringsoppgave:

Thomas Anda
Robin Andreassen
Tuva W. Hongve
Jonas A. Kjøniksen
Karl Peder Mork
Nicolai Riise

Published Mar. 15, 2017 12:06 PM

Til Kyle Devines forelesning i musikksosiologi den 16.3.2017 er pensumtekst lagt ut på Fronter. 

Det gjelder følgende tekst:

McCormick, Lisa: "Music Sociology in a New Key". In J Alexander, R Jacobs and P Smith: The Oxford Handbook of Cultural Sociology. Chapter 27. s 723 - 742.

Published Mar. 9, 2017 6:07 PM

Velg ENTEN oppgave A om historiografi - ELLER oppgave B om performativitet. 

ENTEN:

Oppgave A:

Carl Dahlhaus (1989) diskuterer det kompliserte forholdet mellom estetisk og historisk forståelse av musikk. Hvordan kan de forenes? Gjør rede for noen vesentlige poenger i hans argumentasjon, alt mens du diskuterer dem kritisk underveis. 

ELLER: 

Oppgave B:

Erika Fischer-Lichte (2008) argumenterer for en performativ estetikk der "verket som handling" oppstår i selve framføringen og aldri kan gjentas på eksakt samme måte.

Hvilke metodologiske implikasjoner har den performative vendingen for musikkforskning? Hvordan kan en performativ estetikk brukes som metode? Fischer-Lichte bruker hovedsakelig eksempler fra teater og performance, men trekk gjerne fram poenger som kan benyttes i musikkforskning.

Skriv maks 2 sider à 2300 anslag. Besvarelsen sendes på epost direkte til:

e.e.guldbrandse...

Published Mar. 2, 2017 4:16 PM

Besvar ENTEN oppgave 1 ELLER oppgave 2.

Oppgave 1:

Gjør rede for hva Richard Middleton legger i "the musicological problem" slik det er beskrevet i hans artikkel fra 1990. Drøft kort hvorvidt dette er aktuelt i dag.

Oppgave 2:

Gjør rede for noen metodologiske utfordringer ved analyse av groovebasert rytme med utgangspunkt i aktuell pensumlitteratur. Gjør en kortfattet analyse av noen sentrale trekk ved en selvvalg...

Published Mar. 2, 2017 11:25 AM

Torkjell Hovland har fått godkjent 1. kvalifiseringsoppgave. 

Published Feb. 20, 2017 3:49 PM

I tillegg til de før nevnte, har også følgende studenter har fått godkjent sin oppgave:

Thomas Anda

Håkon Heggstad

Tuva Weideborg Hongve

 

Published Feb. 16, 2017 4:38 PM

Følgende studenter har bestått 1. kvalifiseringsoppgave:

Robin Kirknes Andreassen
Leonhard Haberl
Jonas Andersson Kjøniksen
Karl Peder Mork
Nicolai Riise
Aksel Dalmo Tollåli

Noen studenter har kontaktet meg i dag etter fristen og sagt at de ikke fant oppgaven på Fronter. Det er riktig, oppgaven ble lagt ut her på semestersiden for nøyaktig 1 uke siden, ikke på Fronter.

På grunn av denne misforståelsen, får dere andre en forlenget frist til mandag  20. februar klokken 15. Det er lov å levere tidligere. 

Oppgaveteksten finner dere lenger nede her i dette beskjedfeltet, i beskjed for en uke siden. 

Besvarelse sendes direkte til meg på epost: e.e.guldbrandsen@imv.uio.no

Ta kontakt på epost hvis noe er uklart.

Published Feb. 9, 2017 4:36 PM

Presenter og diskuter Joseph Kermans hovedsynspunkter på musikkanalyse og musikalsk "criticism" slik han legger dette fram i artikkelen "How We Got into Analysis, and How to Get out"
(Critical Inquiry, 7/2, Winter 1980, pp. 311–331). 

Oppgaven merkes med fullt navn og sendes på epost til:

e.e.guldbrandsen@imv.uio.no

Lengde: 2 sider à 2300 tegn.

Tidsfrist: Torsdag 16. februar kl. 12:00. 

Oppgaven bedømmes med bestått/ikke bestått. Lykke til!

Published Feb. 2, 2017 10:23 AM

I løpet av kurset skal dere levere fire korte kvalifiseringsoppgaver med bestått/ikke-bestått. Lengde på hver oppgave er 2 sider à 2300 tegn. Dette er enkle oppgaver for å bekrefte at dere følger opp undervisningen. 
Alle fire kval.oppgaver må være bestått for å ha lov til å gå opp i eksamen i emnet. 

Oppgavene leveres på epost innen én uke etter forelesningen i emnet, på torsdager kl. 12:00. Her er datoene:

Oppgave 1: Analyse, kunstmusikk: Torsdag 16. februar.
Sendes til e.e.guldbrandsen@imv.uio.no

Oppgave 2: Analyse, jazz/populærmusikk: Torsdag 9. mars.
Sendes til anne.danielsen@imv.uio.no

Oppgave 3: Performativitet/historiografi: Torsdag 16. mars.
Sendes til e.e.guldbrandsen@imv.uio.no

Oppgave 4: Musikksosiologi/estetikk: Torsdag 30. mars.

Sendes til e.e.guldbrandsen@imv.uio.no

Published Feb. 1, 2017 12:26 PM

Til studentene,

På grunn av professor Ståle Wikshålands tragiske bortgang for kort tid siden, har forelesningsplanen for dette kurset fått noen endringer. 

Andre forelesere er satt inn, og for å få kalenderen til å gå opp, har jeg måttet endre rekkefølge på noen av forelesningene. 

Jeg ber dere sjekke den oppdaterte listen. 

Erling E. Guldbrandsen