Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
20.01.2011Even Ruud  Sem. 1  Kvalitativ metode  Gjennomgår artikkel: Even Ruud - Kvalitativ metode i musikkpedagogisk forskning 
27.01.2011Even Ruud  Sem. 1  Det kvalitative forskningsintervjuet  Eksempler på intervju fra artikler av Storsve, Westby og Ruud "Håp og anerkjennelse", om bruk av selvbiografier og narrativer i Ruud: Music and Identity. Musikalsk identitesdannelse med konsekvenser for pedagogikk og formidling. Andre artikler/bokkapitler av Ruud, Dyndahl, Fock 
03.02.2011Hans Weisethaunet  Sem. 1  Deltakende observasjon  Weisethaunet foreleser over følgende pensum: Feld, Steven. 2007. "Dialogic Editing: Interpreting how Kaluli read Sound and Sentiment." Antonius CGM Robben & Jeffrey A Sluka (eds.). 2007. Ethnographic Fieldwork. An Anthropological Reader, Blackwell, s. 417-430 Feld, Steven. 1982. Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics, and Song in Kaluli Expression. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, s. 1-84 [Alternativt hele boka] Marcus, George. 1995. “Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography.” Annual Review of Anthropology 24: s. 95-117. Myers, Helen. 1993. "Introduction." , Vol 1. s. 3-16. Ortner, Sherry. 1984. "Theory in Anthropology since the Sixties." Comparative Studies in Society and History, Vol. 26, No. 1. (Jan., 1984), s. 126-166 
16.02.2011Anne Danielsen  Sem. 1  Identitet og annerledeshet i afroamerikansk musikk  Forelesning over pensumartikler: Born og Hesmondhalgh 2000 Danielsen 2008 Gilroy 1993 
17.02.2011Tellef Kvifte  Sem. 1  Musikk og identitetskonstruksjon  Pensum: Artikler/kapitler av Kvifte, Small 
24.02.2010Studieuke       
03.03.2011Stan Hawkins  Sem. 1  Subjectivity and Agency in Popular Music  Hawkins dekker følgende pensum i sine to dobbeltforelesninger: Hawkins, Stan. 2009. ‘Pop Subjectivities: Poise and Spectacle ‘ i The British Pop Dandy. Ashgate. S. 37-63 Hawkins, Stan. 2001. ‘Musicological Quagmires in Popular Music: Seeds of Detailed Conflict’ i Popular Musicology Online, 12s McClary, Susan. 1994. “Same as it Ever Was: Youth Culture and Music”, in Microphone Fiends: Youth Music and Youth Culture, A. Ross and T. Rose (eds), s. 29-40 Maus, Fred Everett 2004. “Sexual and Musical Categories”, I: Arved Ashby (ed.): The Pleasure of Modernist Music: Listening, Meaning, Intention, Ideology, Rochester: University of Rochester Press, 2004, s. 153-175 (23 s). Middleton, Richard. 2006. ‘Introduction’ i Voicing the Popular: On the Subjects of Popular Music. London: Routledge, s. 1-36 (36s) Moore, Allan F. 2007. ‘Introduction’ i Critical Essays in Popular Musicology. Ashgate, s. ix-xxii (13s) Toynbee, Jason. 2000. ‘Genre-cultures’ (kap. 4) i Making Popular Music: Musicians, Creativity and Institutions. Lodnon: Arnold, s. 102-129 (27s) 
10.03.2011Stan Hawkins  Sem. 1  Gender and Transculturalism in Popular Music   
17.03.2011Svein Bjørkås  Sem. 1  Kvantitativ metode i musikksosiologisk forskning  Pensumartikkel: Hovden, Jan Fredrik (2002:) “Arvingane. Studentar og kulturinstitusjonane” i Bjørkås, Svein (red): Individ, identitet og kulturell erfaring, Høyskoleforlaget. 
24.03.2010Even Ruud og Jon Mikkel Ålvik(Gruppe A)+B   Sem. 1 + Grupperom  Seminar Gruppe A+B  Gruppe A (Sem 1) : Musikkformidling/musikkpedagogikk/kulturanalyse v/Even Ruud: Catherine Støver, Camilla Kverndalen, Eva Krøger, Svein Tore Anderson, Synnøve Alfsen, Ingelin Becker Dahl

 

31.03.2011Jon Mikkel Ålvik  Sem. 1 , 9 - 11  Seminar Gruppe C  Gruppe C: Populærmusikkforskning/kulturanalyse v/ Jon Mikkel Ålvik:

Martin S. Hemli, Ida N., Karl-Magnus Bjorøy, Aksel Westlund, Kim M Torp, Sigrun Åland 

07.04.2011Even Ruud  Sem. 1, 9-11  Seminar Gruppe E  Gruppe E: Hans-Petter Gyldenskog, Kirsti Sæther, Martin Skei, Åsta Sjøvaag, Karl-Magnus Bjorøy, Maria Sandve, Guro Stenvik 
Publisert 23. nov. 2010 10:31 - Sist endret 24. mars 2011 15:28