Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
17.01.2012Even Ruud    Kvalitativ metode, det kvalitative forskningsintervjuet, musikkpsykologi og musikkterapi  Tar for meg kjennetegn ved kvalitativ forskningsmetode og sier noe om det kvalitative forskningsintervjuet. Deretter gjennomgår jeg artikkel av Clarke om "Music and Psychology" - og hans begrep "affordance"; Ruud "Music and Identity" og sier noe om musikkterapi ut fra artikkelen: "The Tradition from the Humanities" (Ruud). 
24.01.2012Hans Weisethaunet    Feltarbeidútvalgte kulturteoretiske emner  Weisethaunet foreleser over følgende pensum: Feld, Steven. 2007. "Dialogic Editing: Interpreting how Kaluli read Sound and Sentiment." Antonius CGM Robben & Jeffrey A Sluka (eds.). 2007. Ethnographic Fieldwork. An Anthropological Reader, Blackwell, s. 417-430 Feld, Steven. 1982. Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics, and Song in Kaluli Expression. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, s. 1-84 [Alternativt hele boka] Marcus, George. 1995. “Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography.” Annual Review of Anthropology 24: s. 95-117. Myers, Helen. 1993. "Introduction." , Vol 1. s. 3-16. Ortner, Sherry. 1984. "Theory in Anthropology since the Sixties." Comparative Studies in Society and History, Vol. 26, No. 1. (Jan., 1984), s. 126-166 
31.01.2012Even Ruud    Tolkning av data, musikkpedagogisk teori  Artikkel av Ruud "Kvalitativ metode i musikkpedagogisk forskning". Eksempler på intervju og intervjutolkning fra artikler av Storsve, Westby og Ruud "Håp og anerkjennelse", "Music and Identity". Musikkpedagogikk og kulturteori: artikler/bokkapitler av Ruud, Dyndahl, Fock. 
07.02.2012Mats Johansson    Performancestudier: Teori og metodologi  Litteratur: Schechner, Richard (2006) Performance studies: an introduction. New York, Routledge. Kap.1, Kap.2. 
14.02.2012Tellef Kvifte    Musikk og identitetskonstruksjon-et eksempel fra folkemusikkforskningshistorien  Pensum: Artikler/kapitler av Kvifte, Small 
21.02.2012Studieuke       
28.02.2012Stan Hawkins    Subjectivity and Agency in Popular Music  Hawkins dekker følgende pensum i sine to dobbeltforelesninger: Hawkins, Stan. 2009. ‘Pop Subjectivities: Poise and Spectacle ‘ i The British Pop Dandy. Ashgate. S. 37-63 Hawkins, Stan. 2001. ‘Musicological Quagmires in Popular Music: Seeds of Detailed Conflict’ i Popular Musicology Online, 12s McClary, Susan. 1994. “Same as it Ever Was: Youth Culture and Music”, in Microphone Fiends: Youth Music and Youth Culture, A. Ross and T. Rose (eds), s. 29-40 Maus, Fred Everett 2004. “Sexual and Musical Categories”, I: Arved Ashby (ed.): The Pleasure of Modernist Music: Listening, Meaning, Intention, Ideology, Rochester: University of Rochester Press, 2004, s. 153-175 (23 s). Middleton, Richard. 2006. ‘Introduction’ i Voicing the Popular: On the Subjects of Popular Music. London: Routledge, s. 1-36 (36s) Moore, Allan F. 2007. ‘Introduction’ i Critical Essays in Popular Musicology. Ashgate, s. ix-xxii (13s) Toynbee, Jason. 2000. ‘Genre-cultures’ (kap. 4) i Making Popular Music: Musicians, Creativity and Institutions. Lodnon: Arnold, s. 102-129 (27s) 
06.03.2012Svein Bjørkås    Kvantitativ metode i musikksosiologisk forskning  Pensumartikkel: Hovden, Jan Fredrik (2002:) “Arvingane. Studentar og kulturinstitusjonane” i Bjørkås, Svein (red): Individ, identitet og kulturell erfaring, Høyskoleforlaget. 
13.03.2012Steven Feld    Identity and Difference in Afro-American Music  Forelesning over pensumartikler: Born og Hesmondhalgh 2000 Danielsen 2008 Gilroy 1993 
20.03.2012Even Ruud     Seminar Gruppe A  Gruppe A

 

27.03.2012Mats Johansson    Seminar Gruppe B  Gruppe B: 
Publisert 1. des. 2011 17:06 - Sist endret 2. feb. 2012 10:10