Velkommen!

Velkommen til vårens undervisning. Emnet vil gi en innføring i metode, med hovedfokus på kvalitativ metode, bruk av intervjuer, feltarbeid, kulturanalyse, analyser av musikk i samfunn m.m. Emnet er uavhengig av sjanger. 

Hovedlæreboka i dette emnet er Kvale, Steinar og Svend Brinkmann 2009: Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal akademisk. Det kan være ok å starte med denne.

Timeplanen er lagt ut, og allerede mandag 26.1 (kl. 11.15) får vi besøk av instituttets professor II, Georgina Born, som vil gi en innføring i kulturanalyse, bl.a. basert på hennes eget arbeid, studien av institusjonen IRCAM (Georgina Born, 1995. Rationalizing Culture: IRCAM, Boulez and the Institutionalization of the Musical Avant-Garde). Det vil foreligge et kompendium i emnet, i tillegg vil noen ekstra tekster bli lagt ut i fronter, bl.a. av Born.

Kulturanalyse II, med Georgina Born, blir samme uke, torsdag 29.1 kl 10.15 - 13.00 (sammen med MUS4216). De to gangene med Born er på 3 timer, ellers er det dobbelforelesninger (2 timer).

Vel møtt!

 

by 
Publisert 23. des. 2014 12:34