Semesterside for MUS4217 - Vår 2016

Info om gruppeinndeling, obligatoriske seminargrupper, er lagt ut i Fronter.

15. mars 2016 01:55

Neste forelesningstime, mandag 29. februar, er satt opp med tema kvalitativt intervju. I stedet for å snakke om intervju helt teoretisk vil jeg forsøke å gjøre et forskningsintervju, som vi evt. kan diskutere i etterkant. Jeg har gjort en avtale med jazzmusikeren Jon Christensen, som ved siden av Jan Garbarek vel kan sies å være norges mest anerkjente jazzmusiker internasjonalt.

Vi har flyttet tidspunktet til start kl 11.15, og i Salen i stedet for SEM 2.

PastedGraphic-1.pdf
Foto: Hans Weisethaunet, 2015

21. feb. 2016 20:44

Kristian Nymoen holder en forelesning om grunnleggende statistikk for MUS4218. De som er interessert kan delta på denne forelesningen, fredag 19. feb. kl 10:15–12:00 i Seminarrom 2.

15. feb. 2016 12:54