This course is discontinued

Beskjeder

Published Mar. 20, 2013 7:52 PM

Oppgave nr. 4, skisse til et eksperiment, skal innleveres innen 09/04. Fristen for oppgave nr. 3, analyse av en lyd-bevegelse sekvens, var tirsdag 19/03, så de som ikke har levert denne oppgaven må gjøre det snarest.

Published Mar. 11, 2013 4:31 PM

Forelesningen tirsdag 12/03 om eksperimentdesign og analyse blir i Salen (felles med MUS2006).

Published Feb. 5, 2013 3:20 PM

Oppgave 2 (instrumentasjonsanalyse), må leveres seinest 26/02/2013 på e-post eller papir. De som ikke har levert oppgave 1 må gjøre det snarest.

Published Jan. 17, 2013 4:24 PM

Lysark fra første forelesning (15/01/2013) samt div. andre filer er lastet opp i mappen "Undervisningsmateriale" på Fronter.

Published Dec. 3, 2012 6:13 PM

Vel møtt til dette emnet om metoder i kognitiv musikkvitenskap. En del av pensumlitteraturen er allerede tilgjengelig i Akademika-bokhandelen på Blindern, så gå gjerne i gang med å lese dette spennende stoffet i juleferien.