This course is discontinued

Oppgaver nr. 3 og 4

Oppgave nr. 4, skisse til et eksperiment, skal innleveres innen 09/04. Fristen for oppgave nr. 3, analyse av en lyd-bevegelse sekvens, var tirsdag 19/03, så de som ikke har levert denne oppgaven må gjøre det snarest.

Published Mar. 20, 2013 7:52 PM - Last modified Mar. 20, 2013 7:54 PM