This course is discontinued

Oppgave nr. 4, skisse til et eksperiment, skal innleveres innen 09/04. Fristen for oppgave nr. 3, analyse av en lyd-bevegelse sekvens, var tirsdag 19/03, så de som ikke har levert denne oppgaven må gjøre det snarest.

Mar. 20, 2013 7:52 PM

Forelesningen tirsdag 12/03 om eksperimentdesign og analyse blir i Salen (felles med MUS2006).

Mar. 11, 2013 4:31 PM

Oppgave 2 (instrumentasjonsanalyse), må leveres seinest 26/02/2013 på e-post eller papir. De som ikke har levert oppgave 1 må gjøre det snarest.

Feb. 5, 2013 3:20 PM