This course is discontinued

Undervisningsplan

Forelesninger og underviesoppgaver ved Rolf Inge Godøy, Alexander Refsum Jensenius, Stan Hawkins, Asbjørn Eriksen, Mats Johansson, Kristian Nymoen, Arve Voldsund, m.fl.

1) 15/01/13 - Innledning: Hvilke typer kunnskap? (RIG)

2) 22/01/13 - Lydanalyse: Klang-, tekstur- og instrumentasjonsanalyse (RIG)

3) 29/01/13 - Lydanalyse: Harmonikkanalyse (AE)

4) 05/02/13 - Rytme- og framføringsanalyse (MJ og RIG)

5) 12/02/13 - Musikk og bevegelse (AV, RIG, KN) NB i bevegelseslabben, 1. etasje ZEB-bygget

6) 26/02/13 - Musikk og multimedia (SH)

7) 05/03/13 - Music Information Retrieval (RIG)

8) 12/03/13 - Eksperimentdesign og analyse (ARJ)

9) 19/03/13 - Prosjektarbeid

10) 02/04/13 - Prosjektarbeid

11) 09/04/13 - Prosjektpresentasjoner (RIG)

12) 16/04/13 - Prosjektpresentasjoner (RIG)

Underveisoppgaver:

1. oppgave: Lag en kort skisse til ditt forskningsprosjekt der du angir kunnskapsmål og metode for å oppnå dette målet.

2. oppgave: Gi en kortfattet framstilling (ca. 2 A4-sider) av sammenhengen mellom instrumentalidiomer, roller, tekstur, harmonikk, timbre og helhetlig "sound" i 2. sats av Rimskij-Korsakoffs Capriccio Espagnol.

3. oppgave: Analyser en kort lyd-bevegelse sekvens.

4. oppgave: Lag en skisse til et eksperiment.

Published Dec. 3, 2012 6:00 PM - Last modified Feb. 14, 2013 10:12 AM