Semesterside for MUS4226 - Høst 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter
Oppsettet for prosjektpresentasjoner settes opp denne uken så hvis
dere har noen spesifikke ønsker (hvis det f.eks. er en dato dere vet
dere er bortreist) så gi meg beskjed.
23. okt. 2017 17:54

Hei. Jeg håper dere er i gang med den skriftlige prosjektbeskrivelse. Den skal leveres innen 20. november. Dere skal både sende den direkte til veileder, legge den i mappen "Masterprosjektbeskrivelser" som dere finner på Fronter og sende en kopi til meg (h.t.zeiner-henriksen@imv.uio.no). Vi har satt en endelig frist for den versjonen som skal legges i mappen "Eksamensinnlevering" til mandag 4. desember. Senest 27. november skal dere få tilbakemelding fra veileder slik at dere kan gjøre de forbedringer som evt. må til for at prosjektbeskrivelsen skal kunne godkjennes. 

Er du usikker på hva som skal være med i en prosjektbeskrivelse så ser du her en mulig plan:

1. Introdusere problemområdet. 

2. Overgang til problemstilling + tydelig presentasjon av problemstilling. 

3. Avgrensning (hva skal du ikke studere). ...

23. okt. 2017 17:52