Prosjektbeskrivelse (også sendt som mail til deltagere på MUS4226)

Hei. Jeg håper dere er i gang med den skriftlige prosjektbeskrivelse. Den skal leveres innen 20. november. Dere skal både sende den direkte til veileder, legge den i mappen "Masterprosjektbeskrivelser" som dere finner på Fronter og sende en kopi til meg (h.t.zeiner-henriksen@imv.uio.no). Vi har satt en endelig frist for den versjonen som skal legges i mappen "Eksamensinnlevering" til mandag 4. desember. Senest 27. november skal dere få tilbakemelding fra veileder slik at dere kan gjøre de forbedringer som evt. må til for at prosjektbeskrivelsen skal kunne godkjennes. 

Er du usikker på hva som skal være med i en prosjektbeskrivelse så ser du her en mulig plan:

1. Introdusere problemområdet. 

2. Overgang til problemstilling + tydelig presentasjon av problemstilling. 

3. Avgrensning (hva skal du ikke studere). 

4. Teoripresentasjon (litteratur) - kort beskrivelse av hvordan sentral litteratur er relevant for prosjektet. 

5. Metodepresentasjon (kort beskrivelse av forskningsmetode - hvordan skal du besvare problemstillingen?). 

6. Tidsplan.​

Omfang: ca. 5 s. á 2300 tegn (mellomrom ikke medregnet).

Lykke til med arbeidet!

Publisert 23. okt. 2017 17:52 - Sist endret 23. okt. 2017 17:52