Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Musikkvitenskap er et fag som forener mange ulike forskningsfelt. Dette emnet gir en innføring i de mest sentrale av disse, med deres teoretiske og metodiske rammeverk. Undervisningen vil omfatte musikkvitenskapelige fagområder som historie og estetikk, sosiologi og antropologi og kognisjon/psykologi og teknologi. I kombinasjon med en mer teoretisk innføring vil også ulike vitenskapelige metoder tilknyttet fagområdene bli introdusert; hermeneutisk analyse, notasjons- og lydbasert musikkanalyse, analyse av musikk og bevegelse, kvalitative intervjuer, kvantitative metoder og eksperimentelle metoder. Emnet er obligatorisk for masterstudenter, og vi anbefaler å ta det i første semester av masterprogrammet.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil du kunne:

  • redegjøre for ulike forskningsfelt og fagområder som utgjør musikkvitenskapen.
  • redegjøre for grunnleggende teori og metode for sentrale forskningsfelt innen musikkvitenskapen.
  • anvende praktisk metodisk forskningsarbeid på masternivå.
  • uttrykke deg muntlig og skriftlig på et akademisk nivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

  • 12 dobbelttimer forelesninger
  • 12 trippeltimer seminarer (workshops)

Obligatoriske aktiviteter

  • Tre øvingsoppgaver

Informasjon om oppgavene og innleveringsfristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene.

Eksamen

  • Skriftlig 3-dagers hjemmeeksamen.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Emnets oppgavetekst og sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk