Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

9. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 23. november kl. 13:00

Innleveringsfrist: 26. november kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. sep. 2020 22:04