Semesterside for MUS4260 - Høst 2006

Eksamensoversikt

Mandag 4.12, Salen, ZEB:

Kl. 10.45 Engeland, Audhild Octavia

Kl. 12.00 Westfal-Larsen, Karianne

Mandag 4.12, Belleville:

Kl. 17.30 Skånland, Marie Strand

Kl. 18.00 Indrebø, Silje

Kl. 18.30 Halvorsen, Sølvi Elise

Kl. 19.00 Knutzen, Mattias Henden

Kl. 19.30 Buanes, Marita

Kl. 20.00 Kvamme-Dalland, Ingunn og Torbjørn

Kl. 20.30 Haddeland, Andreas

Kl. 21.15 Halvorsrød, John Einar

Tirsdag 5.12, Salen, ZEB:

Kl. 10.45 Johansson, Tonje

Kl. 11.15 Bjerkeseth, Trude

27. nov. 2006 16:21

HUSKONSERTER HØSTEN 2006

Huskonsertene finner sted i Salen, torsdager kl. 12.30 med lydprøver fra kl. 12.00. Aktuelle datoer: 28. september, 19. oktober, 2., 9., 16. og 30. november.

Alle studenter som får sang- og instrumentalundervisning på instituttet, må delta på minst én huskonsert pr. semester og er selv ansvarlig for å melde seg på. Andre konserter på universitetet utenom tradisjonell huskonserttid, eks. "lunsjkonserter" i G. Sverdrups hus, spilleoppdrag/kveldsarrangementer ved andre institutter, godtas som huskonsertdeltakelse. Se for øvrig oppslag i 1. og 4. etasje på instituttet.

NB Alle må ha meldt seg på til en huskonsert innen 30. oktober. Hvis det hoper seg opp på den siste oppsatte huskonserten, vil studentene automatisk bli plassert forut for denne i den rekkefølgen påmeldingene kommer inn.

Påmelding her

21. sep. 2006 16:39