HUSKONSERTER HØSTEN 2006 Huskonsertene finner …

HUSKONSERTER HØSTEN 2006

Huskonsertene finner sted i Salen, torsdager kl. 12.30 med lydprøver fra kl. 12.00. Aktuelle datoer: 28. september, 19. oktober, 2., 9., 16. og 30. november.

Alle studenter som får sang- og instrumentalundervisning på instituttet, må delta på minst én huskonsert pr. semester og er selv ansvarlig for å melde seg på. Andre konserter på universitetet utenom tradisjonell huskonserttid, eks. "lunsjkonserter" i G. Sverdrups hus, spilleoppdrag/kveldsarrangementer ved andre institutter, godtas som huskonsertdeltakelse. Se for øvrig oppslag i 1. og 4. etasje på instituttet.

NB Alle må ha meldt seg på til en huskonsert innen 30. oktober. Hvis det hoper seg opp på den siste oppsatte huskonserten, vil studentene automatisk bli plassert forut for denne i den rekkefølgen påmeldingene kommer inn.

Påmelding her

Publisert 21. sep. 2006 16:39 - Sist endret 27. nov. 2006 16:30