Semesterside for MUS4260 - Vår 2005

For å få godkjent emnet, må alle studenter ha deltatt på huskonsert inneværende semester. Det arrangeres en ekstra huskonsert i Salen torsdag 12. mai kl. 13.30 (lydprøver fra kl. 12.45). Bindende påmelding innen 9. mai skjer elektronisk til a.e.riisnas@imv.uio.no. Gi opplysninger om navn, mobilnr., verk/tittel, ca. varighet.

Studenter som ikke deltar på huskonsert, vil få karakteren ikke bestått.

29. apr. 2005 02:00