Har behov for å rigge …

Har behov for å rigge ekstra utstyr i forbindelse med instrumentaleksamen?

Rigging må gjøres på selve eksamensdagen, før første kandidat.

Tider for rigging: Mandag 11. juni kl. 9.00 - 9.45 Tirsdag 12. juni kl. 9.00 - 9.45 Onsdag 13. juni kl. 8.30 - 8.50 Torsdag 14. juni kl. 9.00 - 9.45

Publisert 10. mai 2007 13:16 - Sist endret 6. juni 2007 14:52