Semesterside for MUS4311 - Høst 2015

Vi får noen eminente gjester på besøk dette semesteret, inkl. professor Georgina Born (Oxford University), professor Even Ruud, professor Dag Østerberg, og den anerkjente amerikanske jazzforskeren John Gennari, se timeplan for detaljer. Forelesningene starter 24. august.

Emnet vil legge stor vekt på lesning av grunnleggende tekster i fagfeltet og arbeid med disse. Tekstene bør leses på forhånd, jf. pensumlista. Tekster ligger allerede i Fronter. I tillegg skal alle lese en valgt monografi, se forslag i litteraturlista. Emneansvarlig er professor Hans Weisethaunet.  Vel møtt!

4. aug. 2015 19:28