De som ikke har skrevet seg på lista til seminarinnlegg må kontakte Rolf Inge Godøy (e-post, telefon) for avtale om seminarinnlegg for å få godkjent emnet. 

Apr. 3, 2013 4:57 PM

Som tidligere nevnt blir det ingen forelesning i MUS4320 torsdag 14/03. Alle oppfordres til å arbeide med semesteroppgaveopplegg i denne uka. Neste forelesning blir torsdag 21/03, og da med fokus på kreativitet. Den dagen vil vi også fordele tider for seminarinnlegg som skal finne sted etter påske.

Mar. 11, 2013 4:23 PM

Husk spennende gjesteforelesening om synestesi ved Bruno Laeng 7/3!

Mar. 7, 2013 10:28 AM