Når dere leverer problemstilling skal dere samtidig levere forslag til litteraturliste. Dere skal lese kjernepensum for emnet, men får muligheten til å bytte ut opp til 400 sider av kjernepensumet med et selvvalgt spesialpensum mer direkte knyttet opp mot temaet for semesteroppgaven.

Dere kan ikke bytte vekk L.O. Bonde, "Musik og menneske", men kan ellers velge bort opp til 400 sider av kjernepensumet mot at dere erstatter det med selvvalgt litteratur.

Litteraturlista dere leverer sammen med problemstilling skal inneholde det kjernepensumet dere har valgt å beholde og det selvvalgte spesialpensumet dere har valgt i tillegg (tydeliggjør hvilken litteratur dere har lagt til og hvor mange sider dette utgjør).

Jan. 21, 2014 8:01 PM

Frist for å levere problemstilling for semesteroppgaven og forslag til litteraturliste er 14. mars kl 16. Last opp i egen mappe i Fronter - husk å skrive på navnet ditt. 

Jan. 17, 2014 10:48 AM