Til deltakerne på kurset

Frist for innsending av problemstilling for semesteroppgaven er 1. mars.

Denne sendes til

even.ruud@imv.uio.no

 - sammen med en pensumliste som spesifiserer hvilke ca. 800 sider dere har valgt ut fra pensum.

På timen 3. Mars vil Even Ruud gjennomgå problemstillinger og hjelpe til med litteraturvalg.

ER  9.2.16

Feb. 11, 2016 8:57 AM