Vel møtt til musikkpsykologi!

Vel møtt til emnet musikkpsykologi, en fordypning i menneskers opplevelser av lyd, bevegelse, og sansenes samspill.

Published Nov. 29, 2016 11:04 PM