Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS4322 - Vår 2007

Navneliste, sted og tidspunkt for prosjektpresentasjoner er lagt inn i detaljert undervisningsplan. Møt opp på rett sted til riktig tid, det blir kun ti minutter til hver presentasjon, inkludert respons.

28. mars 2007 14:43

Pga. at det er faglig-sosial dag i Salen fra kl. 10:15 28. mars, blir det bare en times forelesning denne dagen. Vel møtt. PD

27. mars 2007 16:38

ACT - Action, Criticism, and Theory for Music Education er et elektronisk tidsskrift som dere evt. kan ha ha nytte av

7. mars 2007 13:00