Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet nedlegges. Det vil ikke bli gitt undervisning fom. høstsemesteret 2011. Interpretasjonsundervisning vil bli gitt i forbindelse med MUS4260 Utøvende M for studenter som begynner på dette våren 2012 og senere.

Interpretasjon klassisk gjennomgår i utgangspunktet repertoar fra barokken til vår tid. Repertoaret for hvert semester avhenger av instrumentsammensetningen på kurset, og legges opp ved semesterstart. Det arbeides solistisk og/eller i ensembler av varierende størrelse. Det kan være aktuelt å fokusere på bestemte komponister, sjangre eller annen tematikk i gitte semestre.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført, vil studenten

  • kjenne til ulike innstuderingsmetoder og kunne anvende dem på ulike typer musikk, med hovedvekt på klassiske genre
  • kjenne til stiltypiske trekk som har betydning for framføringen av musikk fra forskjellige epoker og stilarter
  • ha opparbeidet erfaring med innøving av ett eller flere verker i solist- og/eller kammermusikalsk sammenheng
  • ha fått trening i framføring for et kritisk publikum (medstudenter)
  • ha fått trening i muntlig framstilling gjennom å presentere egne valg i forbindelse med verkene de framfører, og gjennom å diskutere andres valg og ideer
  • kunne finne fram til, evaluere og anvende relevant litteratur om verkene som framføres/presenteres

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

Emnet består av 12 dobbelttimer over ett semester. Undervisningen foregår i et arbeidsforum basert på aktiv studentdeltakelse. Det kreves minst 80% fremmøte og aktiv deltakelse.

Det forventes at studentene gjør et grundig for- og etterabeid til hver undervisningstime, og det må påregnes fremføringer gjennom semesteret.

Undervisningen er felles for bachelor- og masterstudenter (MUS2355 og MUS4355).

Eksamen

Emnet avsluttes med en fremføring/presentasjon av musikk og innstuderingsmetoder studentene har gjort seg kjent med gjennom undervisningen. Det skal skrives en rapport på maksimum fem sider om innstuderingsprosessen av verket/verkene studenten har arbeidet med, eller en refleksjon over temaer som har vært berørt, relatert til relevant litteratur. Rapporten leveres senest en uke etter avslutningskonserten.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering våren 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk