Velkommen til emnet "Etterkrigsmodernisme"!

De traumatiske hendelsene i 2. verdenskrig hadde en dyptgående virkning på musikken. I kjølvannet av krigen ville komponistene bryte med fortiden for å starte på nytt, og fant tilsynelatende opp musikken på nytt igjen ut fra dens grunnprinsipper og skapte nye og komplekse verker. Derfor kan musikken fra denne perioden av og til virke utilgjengelig. Men hvis vi ser forbi denne beryktede og på mange måter feilslåtte måten å forstå den modernistiske etterkrigsmusikken på, finner vi musikk med en utrolig variasjonsbredde og uttrykkskraft. Ved å forstå prinsippene og motivasjonen bak den, og spørsmålene som den søker å gi svar på, får vi bedre innsikt i variasjonsrikdommen i disse verkene og også de større spørsmålene i kulturen og samfunnet. Emnet tar opp strømningene og den stilmessige utviklingen i musikken, og verkene til sentrale komponister fra 1945 og fram til i dag.

Vi vil ta opp en rekke forskj...

June 9, 2012 5:08 PM