Sjekk fronter! Der ligger det nærmere informasjon om semesteroppgaven, samt forslag om mulige temaer.

Mar. 7, 2012 1:53 PM

Forelesning kommende fredag, 9. mars, vil finne sted etter planen, dvs. om Mahlers 8. symfoni med Arnulf. Erlings forelesning utsettes til 23. mars. Innleveringsfrist av tema for semesteroppgave utsettes med en uke. Likevel fint hvis alle sender inn forslag på fronter ganske snart.

Mar. 6, 2012 3:09 PM

Forelesningen med Erling i morgen, fredag 2. mars må dessverre avlyses pga sykdom. Forelesningen utsettes til neste uke.

Mar. 1, 2012 12:49 PM