Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

30. oktober

Eksamensordning

Prøveforelesning.

Merknad: Prøveforelesninger avholdes 15.-16. november på Nasjonalbiblioteket.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 15:03