Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS4601 - Vår 2004

Check out the book on Ethnography referred to in the last seminar. Details are provided under Anbefalt litteratur!

19. mars 2004 01:00

Husk at fristen for semesteroppgave tittelen er 1.april 2004. Send forslag til e.s.hawkins@imt.uio.no for godkjenning.

11. mars 2004 01:00

Husk seminarinnlegg! 16.mars, kl.09-12.

14. feb. 2004 01:00