Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.01.2005Stan Hawkins, Odd Skårberg and Anne Danielsen   Sem 1  Introduction   
25.01.2005Odd Skårberg  Sem 1  Stil og historiografi   
01.02.2003Anne Danielsen  Sem 1  Sound   
08.02.2005Anne Danielsen  Sem 1  Rhythm and groove   
08.03.2005Stan Hawkins  Sem 1  Intertextualité  Litt.: Hawkins 2002 (kap.1); Frith 1996, Middleton 2000 (kap. 1) 
15.03.2005Odd Skårberg  Sem 1  Diskursanalyse   
05.04.2005Espen Eriksen  Sem 1   Seminar  Seminaret vil vare i ca 4 timer 
12.04.2005Espen Eriksen  Sem 1  Seminar  Seminaret vil vare i ca 4 timer 
19.04.2005Espen Eriksen  Sem 1  Seminar  Seminaret vil vare i ca 4 timer  
26.04.2005Stan Hawkins  Sem 1  Audio-visuelle analyse  Litt.: Moore 2003 (kap.1 og 11); Cook 1998 (kap.1)  
03.05.2005Odd Skårberg  Sem 1  Kulturanalyse og oppsummering   
Publisert 7. mars 2005 18:58