Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS4601 - Vår 2006

NB! Flytting av siste forelesning Pga faglig-sosial dag den 27.04, flytter vi oppsummeringsforelesningen én uke, til den 4.05.

21. apr. 2006 13:59

Vedr. innlevering av forslag til semsteroppgavetittel, -problemstilling og pensumliste: Fristen er som tidligere angitt (og som står i eksamensplanen) 3.april. Underskrift er ikke absolutt nødvendig - og husk at det som leveres er forslag, ikke noe man binder seg til i all fremtid. De som ikke leverer innen fristen bes levere fort som fy :-)

3. apr. 2006 17:27

Neste ukes forelesning (09.03.)blir holdt av Anne Danielsen, som skal gi innsikt i hennes forskning på groove og tilstøtende emner. NB Forelesningen vil gå uten pause fra 10:15 til 11:30

1. mars 2006 22:48