This course is discontinued

Som nevnt på forelesning forrige uke blir dagens opprinnelige oppsatte gjesteforelesning satt opp i april.

Minner om Thomas Hylland-Eriksen forelesning i morgen torsdag 12. februar kl 10.15–12 på SEM 1, ZEB-bygget med tittelen "Et transnasjonalt blikk på verden". Forelesningen er relevant for MUS2601/4601 studenter.

Feb. 11, 2009 3:37 PM

Information on the seminars has been posted, see under the heading "Seminars". Please note: All seminars will take place in "Møterommet". Turn left immediately after entering the ZEB-building.

Feb. 9, 2009 5:06 PM

Fredag 17. april er frist for innlevering av godkjent tittel og problemstilling med litteraturliste for semesteroppgaven på ekspedisjonskontoret IMV/ZEB-bygget 2. et

Jan. 29, 2009 12:25 PM