Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS4601 - Vår 2010

Informasjon om seminarene: Seminarene finner sted i Salen. For tider og fordeling av innlegg, se nedenfor. Innlegget skal være på maks. 10 minutter. Deretter blir det tid til noen kommentarer fra salen, samt fra seminarleder. Noen stikkord for innholdet i presentasjonen: kort bakgrunn, problemstilling, kort om valg av teori, metode og musikalsk (eller annet) materiale. Evt. kort presentasjon av momenter til diskusjon og/eller foreløpige resultater/konklusjon.

Innlegg på seminargruppe 1 - torsdag 8. april, kl 1315-1700: Haukeland, Lund, Omvik, Sandve, Sjøflot, Andresen, Bech, Hole, Reiakvam, Andersen, Søgnen, Reite.

Innlegg på seminargruppe 2 - torsdag 15. april, kl 1415-1800: Sjøvåg, Bekkedal, Bergstrøm, Helseth, Penta, Brattested, Caspersen, Ervik, Raabe, Skogum, Svendsen, Nybøe.

Evt. bytte av gruppe kan avtales dere imellom. Melding om bytte og ønske om tidspunkt for framlegg innenfor din gruppe, sendes seminarleder Kristoffer...

30. mars 2010 10:40

Siste mulighet for veiledningsgruppe på semesteroppgaven blir etter forelesningen onsdag 7. april. Påmelding til anne.danielsen@imv.uio.no innen tirsdag 6. april kl 1600.

24. mars 2010 23:41

Det blir ny mulighet for veiledning på semesteroppgaven onsdag 17. mars fra kl 1115 og utover. Påmelding til anne.danielsen@imv.uio.no innen tirsdag 16. mars kl 1600.

12. mars 2010 13:40