Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS4740 - Høst 2007

Jeg har ikke funnet noen eksamensoppgaver som ikke er spillbare, derfor kan alle møte til gjenomspilling på tirsdag 10-14. Dette er likevel ingen garanti for karakter C eller bedre, da noen oppgaver fortsatt er i grenseland og skal vurderes nærmere.

Vel møtt.

17. des. 2007 14:27

Dere får nå en unik mulighet til å høre deres eksamensoppgaver bli spilt av profesjonelle musikere. Dette skjer med Stabsmusikken i Oslo i deres lokaler på 'Ridehuset', til høyre for hovedporten ved Akershus festning.

Tirsdag 18.12 kl. 10-14 (møt i god tid)

Det er kun oppgaver med karakter C eller bedre som blir spilt. Sjekk derfor denne siden neste søndag, der det vil komme en eventuell liste over kanditater som ikke trenger å møte.

Det er også bare de som møter opp personlig som får spilt sine oppgaver, derfor trenger jeg en tilbakemelding pr. mail på hvem som kommer. Jeg vil virkelig oppfordre dere til å benytte dere av denne unike muligheten.

10. des. 2007 11:54

Frivillig (ikke obligatorisk) oppsummeringstime førstkommende fredag 23.11. kl. 10. på sem 3. Forbered gjerne konkrete spørsmål du lurer på i forhold til faget og eksamen.

20. nov. 2007 15:02