Beskjeder

Published Oct. 31, 2014 10:12 AM

De to neste gangene er det seminarinnlegg. Hver presentasjon skal være maksimalt 10 minutter, med 5 min til spørsmål og kommentarer. 

7.11:
Emil, Hauk, Simen, Martin, Mikael, Bjørnar

14.11:
Mathias, Nikolai, Øystein, Johannes, Kathrine, Kurt Haakon

Hvis datoen ikke passer: bytt inbyrdes og gi beskjed til Kristian

Published Oct. 30, 2014 11:45 AM
Published Oct. 9, 2014 3:50 PM

Pensum til 17 okt ligger ute på fronter (kviftekapittel.pdf)

Published Oct. 1, 2014 1:38 PM

Pensumartiklene til forelesningen 10 okt er nå tilgjengelige på fronter.

Published Sep. 26, 2014 1:56 PM

Fra emnebeskrivelsen:

En semesteroppgave bestående av en praktisk og en teoretisk del. Den praktiske delen kan omfatte bruken av teknologi i produksjon, komposisjon, analyse, utøving, osv. Den teoretiske delen skal være på 8-12 sider og reflektere over egen teknologipraksis, og sette den inn i en historisk og teknologisk sammenheng. Oppgaven leveres til gitt frist på slutten av semesteret.

Dere skal altså gjennomføre et praktisk musikkteknologiprosjekt. Temaet for oppgaven er selvvalgt, men send gjerne en epost på forhånd for å høre om det er ok. Det anbefales å gjøre noe som er relevant for masteroppgaven.

Published Sep. 18, 2014 2:00 PM
Published Sep. 12, 2014 11:14 AM

Takk for gode presentasjoner i dag. Vi fortsetter med presentasjoner av Bijker-prosjektene på forelesningen 26. september.