Oppgaver

Her er informasjon om de fire obligatoriske oppgavene som må leveres i løpet av emnet.

Oppgave 1

Frist: De lydlige resultatene presenteres på timen 15. september. Rapporten leveres 29. september
Innlevering: En liten rapport (PDF-fil) leveres i mappen din på Fronter.

Del 1: Forsøk å syntetisere 2 av disse lydene ved hjelp av et lydprogrammeringsspråk (PD, Max, etc.). Ta gjerne utgangspunkt i patchene fra timene, og bruk egenskaper: 

  • Additiv syntese med både harmoniske og uharmoniske partialer
  • Amplitude- og frekvensmodulasjon
  • Omhylningskurve (envelope), f.eks. ADSR

Del 2:

Lag ulike spektrogrammer av både originallydene og dine resyntetiserte lyder. Test utforskjellige innstillinger i Sonic Visualiser:

  • Forskjellige vindusstørrelser og overlapp
  • Lineær og logaritmisk skala
  • Ulike "bin"-typer

I rapporten beskriver du kort hvordan lydsyntesen har blitt gjort, og hvis eksempler på spektrogrammer og forklar hva du ser og hvordan det relaterer til det du hører.

 

Oppgave 2

Frist: Rapporten leveres på Fronter innen 13. oktober.

  • Lag en oversikt over minst 10 musikalsk relevante lydattributter (spektralcentroiden, osv.), dvs. list opp begereper (merkelapper eller metaforer), gi en kort omtale av hvilke perseptuelle egenskaper disse står for, og prøv å angi signalgrunnlaget for disse. Bruk det som står i Collins' bok, men suppler gjerne med stoff fra andre kilder (f.eks. Sethares eller annen lesning) eller egne tanker om hva du mener er viktige trekk i lyden.

 

Oppgave 3

Frist: Rapporten leveres på Fronter innen 4. november.

  • Lag en patch i PD/Max (eller annet program) som forsøker å detektere BPM (slag per minutt) fra en lydfil som du spiller av. Test den på minst tre ulike lydspor, og kommenter hvor godt den fungerer. Ta gjerne utgangspunkt i bonk~, og forsøk å finne innstillinger som fungerer på sammensatt musikk. Dette er ikke enkelt, så gjør så godt du klarer. 

 

Oppgave 4

Frist: Rapporten levers på Fronter innen 11. november. 

  • Trekk ut egenskaper (mirfeatures med stat-funksjon) fra en mappe med minst 5 lydfiler (som er gjerne er litt forskjellige). Eksporter dataene til fil (mirexport) som du åpner i et regneark. Velg deg ut (minst) 3 egenskaper som du synes skiller godt mellom de 5 ulike lydfilene. Forklar kort hvordan disse egenskapene er knyttet til lyden du hører.
By Alexander Refsum Jensenius
Published Sep. 8, 2010 12:58 PM - Last modified Nov. 3, 2010 4:39 PM