Undervisningsplan

1) 25/08/10 (ARJ+RIG) Innføring og overblikk (med repetisjoner av lydteori/-persepsjon), samt presentasjon av programvare

2) 01/09/10 (ARJ) Signalrepresentasjoner (tidsdomene, frekvensdomene, perseptuelle, etc.) med øvelser (Collins kap. 1-5)

3) 08/09/10 (ARJ) Signalrepresentasjoner (tidsdomene, frekvensdomene, perseptuelle, etc.) med øvelser (Collins kap. 1-5)

4) 15/09/10 (ARJ/RIG) Analyse gjennom syntese med øvelser (PD, Max/Msp, Spear, etc.)

5) 22/09/10 (RIG) Lyd og metaforer (Schaeffer m.fl.)

6) 29/09/10 (RIG) Lydattributter/-representasjoner og innføring i Music Information Retrieval, ”MIR”

Uke 40 - undervisningsfri

7) 13/10/10 (ARJ/RIG) MIR: Rytme, teoretisk og praktisk (Sethares kap. 1-5)

8) 20/10/10 (ARJ) MIR: Spektrum, mønstre, 'sound'/timbre, teoretisk og praktisk (Collins kap 7 og 9). MIRToolbox

9) 27/10/10 (ARJ) MIR: Tonehøyde, konturer, melodikk, modalitet, tonalitet, harmonikk. MIRToolbox

10) 03/11/10 (ARJ/RIG) MIR: Databearbeidelser: plotting, statistikk, mønstre, likhet/parallelitet, osv., teoretisk og praktisk

11) 10/11/10 (ARJ/RIG) MIR: Sosial og emotive merkelapper og metadata, teoretisk og praktisk

12) 17/11/10 (ARJ/RIG) Oppsummering

Published June 2, 2010 12:15 PM - Last modified Oct. 27, 2010 12:20 PM