Pensum/læringskrav

Collins, Nick: Introduction to Computer Music, 2010. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-71455-3.

Nicola Orio: Music Retrieval: A Tutorial and Review, 2006. Fulltekst.

Sethares, William A. : Rhythm and Transforms, 2007. Springer-Verlag, kap. 1-5. Finnes som e-bok ved UBO. Fulltekst.

Lartillot, Olivier: MIRtoolbox User's Guide, 2014. University of Jyväskylä. Fulltekst.

Supplerende litteratur

 • Ny bok: Meinard Müller (2015): Fundamentals of Music Processing. Springer Verlag. Elektronisk utgave tilgjengelig ved UBO samt en webside til boken finnes her.
 • Tor Halmrast (2013): KLANGEN. En huskeliste om lyd, akustikk og musikk. PDF tilgjengelig på Fronter.
 • Perry R. Cook: Music, cognition, and computerized sound : an introduction to psychoacoustics (finnes som e-bok ved UBO)
 • Gareth Loy (2006/2007): Musimathics : the mathematical foundations of music, Volume 1 & 2
 • Schaeffer, P. (with sound examples by Reibel, G., and Ferreyra, B.) (1998, first published in 1967). Solfège de l’objet sonore. Paris: INA/GRM.
 • Hammer, Øyvind: Digital lydbehandling

Programvare

Dette er programvaren som vil bli brukt i løpet av kurset:

 • Audacity (gratis) er et enkelt lydredigeringsprogram, men har også mange analysemuligheter.
 • SPEAR (gratis) står for "Sinusoidal Partial Editing Analysis and Resynthesis" og muliggjør analyse, endring og resyntese av spektralinformasjon
 • Sonic Visualiser (gratis) er et allsidig lydvisualiserings- og analyseprogram
 • MAX7 er et grafisk programmeringsverktøy for lyd, musikk og bilde
 • Matlab er et avansert tekstbasert verktøy for analyse. Skal brukes med MIR Toolbox
 • En nyttig samlig videoer om Matlab og signalbehandling finner du her

I tillegg, ta gjerne en titt på følgende:

 • Praat (gratis) er et mer avansert lydanalyseprogram, opprinnelig utviklet for lingvistikk
 • AudioAnalysis (gratis) er et lite program for sanntidsvisning av ulike musikalske egenskaper
 • IRCAM programvare inneholder mange forskjellige verktøy for analyse og syntese av lyd
 • OpenOffice (gratis) vil brukes til numeriske og statistiske analyser
 • Puredata (gratis) er et grafisk programmeringsverktøy for lyd, musikk og bilde

Underveisøvelser:

1) Lag spektrogrammer med forskjellige innstillinger (vindsusstørrelser) av en lyd og gi en kortfattet kommentar om vesentlige egenskaper ved lyden.

2) Analyse-gjennom-syntese av lyden fra oppgave 1), fortrinnsvis med additiv syntese.

Øvelse 1) og 2) presenteres for medstudenter og leveres faglærer fredag 30/09/16.

3) Prøv å lage en såkalt "beat tracker" i MAX som kan finne tempo i et selvvalgt musikkeksempel, alternativt bruk funksjoner i MIRtoolbox eller Sonic Visualiser som kan gjøre det samme.

4) Foreta en  analyse av et utvalg perseptuelt viktige trekk i et lydeksempel ved hjelp av MIRtoolbox.

Øvelse 3) og 4) presenteres for medstudenter og leveres faglærer fredag 11/11/16.

 

Published July 4, 2016 9:14 PM - Last modified Sep. 2, 2016 12:35 PM