Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS4840 - Høst 2009

Husk! Frist for innlevering av tittel/problemstilling/pensum på semesteroppgaven er onsdag 21. oktober.

24. sep. 2009 11:30

Velkommen til kurs! I løpet av høsten vil du lære å lage egne programmer som lager lyd. Vi vil bruke det grafiske lydprogrammeringsverktøyet Max/MSP og litt av Chuck. Som en oppvarming til høstens kurs kan du følge med på nyhetssiden Create Digital Music. Her ligger det mye informasjon som er relatert til lyd/musikkprogrammering og musikalsk elektronikk.

NB: informasjon om dette kurset kommer til å bli lagt ut på kurssiden til MUS2840.

4. juni 2009 11:24