Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene arbeider med dagsaktuelle saker, nyhetsartikler og reportasjer, samt autentiske tekster fra moderne sakprosa og nyere og eldre skjønnlitteratur. Tekstutvalget skal bidra til å utvide studentenes språklige register og gi et bilde av sosial og språklig variasjon i det norske samfunnet. Det blir lagt stor vekt på å utvide det generelle ordforrådet samt øvelse i å bruke idiomer og metaforer. Arbeid med grammatiske emner er først og fremst knyttet til feil studentene gjør i skriftlige oppgaver,men det jobbes med mer komplekse grammatiske strukturer gjennom hele kurset.

NB: NORA0140 oppfyller ikke kravet til generell studiekompetanse (GSK). Hvis du trenger GSK, må du ta NORA0130 eller ISSN0130.

Hva lærer du?

  • Få god kjennskap til norsk formlære, syntaks og idiomatikk.
  • Gi skriftlige framstillinger av allmenn og faglig karakter.
  • Lese autentiske tekster og lese opp ukjent tekst.
  • Beherske ulike stilmønstre og varierte uttrykk for de ulike språkfunksjonene.
  • Føre samtaler og delta i diskusjoner med god flyt og tilnærmet korrekt uttale.
  • Forstå rask konversasjon av allmenn og faglig art uten vanskeligheter.
  • Holde muntlige presentasjoner av forskjellige typer/innenfor ulike sjangre.

Opptak og adgangsregulering

Dette emnet tilbys ikke våren 2021. 

Dette er et betalingskurs og kursavgiften er NOK 13 300. I tillegg må du betale semesteravgift for å få studere ved UiO. Søkere fra utenfor EU får ikke visum for å delta på NORA-kurs. Hvis du trenger visum for å kunne delta på kurset, kan du dessverre ikke søke. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Søkere må fylle kravene til generell studiekompetanse i Norge og fremlegge dokumentasjon. Det forutsettes at søkeren har bestått NORA0130, ISSN0130 eller tilsvarende med karakteren "D" eller bedre på både muntlig og skriftlig eksamen. 

Vi gjør oppmerksom på at kurset vil være svært krevende for studenter som har lavere karakter enn B, og at man ikke kan forvente å få tilrettelagt undervisning om man skulle mangle forutsatt kunnskap.

Hvis du ikke har tatt norskkurs ved et norsk universitet, må du ha minimum B2 fra Norskprøven, eller «bestått» på Bergenstesten. Om du skulle mangle dokumentasjon, må du ta en test første kursdag. Hvis denne ikke blir bestått, kan du ikke følge kurset.

Overlappende emner

Dette emnet ekvivalerer med emnene ovenfor, og med trinn C1-C2 i det europeiske rammeverket.

Norskkurs med inntil 40 studiepoeng kan, for internasjonale studenter, brukes i en grad ved UiO. Ta kontakt med instituttet ditt for mer informasjon. 

Undervisning

Kun studenter tatt opp på emnet, kan delta i undervisningen. Kurset omfatter 84 undervisningstimer. Det er undervisning to ganger i uken, tre undervisningstimer hver gang, hver undervisningstime er på 45 minutter. 

Eksamen

Eksamen våren 2020

På grunn av at universitetets bygninger er stengt i vårsemesteret blir det endringer i eksamensformen.

Kurset har avsluttende muntlig eksamen som avholdes i Zoom og skriftlig hjemmeeksamen som avholdes i Inspera. En lytteprøve er inkludert i muntlig eksamen. 

Muntlig eksamen teller 75% av totalkarakteren og varer i 45 minutter. Skriftlig eksamen teller 25% av totalkarakteren og varer i 2 timer.

Se sensorveiledning for vår 2020.

Eksamen i ordinære semestre

Kurset har avsluttende muntlig og skriftlig eksamen. Som en del av skriftlig eksamen må studentene oppsummere et kort foredrag. 

Muntlig eksamen teller 50% av totalkarakteren og varer i 15-20 minutter. Skriftlig eksamen teller 50% av totalkarakteren og varer i 4 timer.

Tidligere eksamensoppgaver

Tidligere eksamensoppgaver kan lastes ned fra nettsiden vår.

NB: Eksamensoppgavene for ISSN0140 vil være tilsvarende som for NORA0140.

Du kan sjekke eksamensresultatet ditt og bestille karakterutskrift i Søknadsweb tre uker etter eksamen. 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kandidater kan ta eksamen på nytt uten å betale eksamensavgift hvis de: a) har gyldig fravær (legeattest), eller b) strøk på eksamen. Kandidater som vil ta eksamen på nytt for å forbedre resultatet sitt, eller ikke møtte til ordinær eksamen må betale en eksamensavgift på 2 250 kroner.

Kandidater kan melde seg opp til eksamen opp til tre ganger i et emne. Du kan ikke ta eksamen på nytt hvis du har brukt opp alle eksamensforsøkene dine. Kandidater som skal ta ny eller utsatt eksamen i NORA-emner, kan gjøre dette neste gang det avholdes eksamen i emnet, og de kan også ta eksamen ved neste eksamen i tilsvarende ISS-emne. Hvis du har fullført obligatoriske oppgaver eller aktiviteter, behøver du ikke ta disse på nytt. Ved ny eksamen må kandidaten ta aller deler av eksamen på nytt, både muntlig og skriftlig.

Ta kontakt med ISS kontoret for å ta eksamen på nytt (nora-admin@iss.uio.no).

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Hvis en student skal ta kurset og melde seg opp til eksamen på nytt, må hun/han også betale kursavgiften på nytt. 

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Studenter som trenger tilrettelagt eksamen må levere Tilretteleggingsskjemaet samt medisinsk dokumentasjon til NORA-administrasjonen innen 1. september for høstsemestret og innen 1. februar for vårsemestret.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

NORA0140 er ikke godkjent for støtte fra Lånekassen.

Betaling og kansellering

Se informasjon om betaling (in English)

Se informasjon om kansellering (in English)

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Bachelor

Undervisning

NORA0140 tilbys ikke våren 2021. 

Undervisningsspråk

Norsk

Kursavgift

13.300,- pluss semesteravgift