ISSN0140 – Intensivt kurs i norsk for viderekomne, trinn IV

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene arbeider med dagsaktuelle saker, nyhetsartikler og reportasjer, samt autentiske tekster fra moderne sakprosa og nyere og eldre skjønnlitteratur. Tekstutvalget skal bidra til å utvide studentenes språklige register og gi et bilde av sosial og språklig variasjon i det norske samfunnet. Det blir lagt stor vekt på å utvide det generelle ordforrådet samt øvelse i å bruke idiomer og metaforer. Arbeid med grammatiske emner er først og fremst knyttet til feil studentene gjør i skriftlige oppgaver,men det jobbes med mer komplekse grammatiske strukturer gjennom hele kurset.

NB: ISSN0140 oppfyller ikke kravet til generell studiekompetanse (GSK). Hvis du trenger GSK, må du ta ISSN0130.

Hva lærer du?

  • Få god kjennskap til norsk formlære, syntaks og idiomatikk.
  • Gi skriftlige framstillinger av allmenn og faglig karakter.
  • Lese autentiske tekster og lese opp ukjent tekst.
  • Beherske ulike stilmønstre og varierte uttrykk for de ulike språkfunksjonene.
  • Føre samtaler og delta i diskusjoner med god flyt og tilnærmet korrekt uttale.
  • Forstå rask konversasjon av allmenn og faglig art uten vanskeligheter.
  • Holde muntlige presentasjoner av forskjellige typer/innenfor ulike sjangre.

Opptak og adgangsregulering

Hvis du vil ta dette emnet, må du søke direkte til Den internasjonale sommerskole

Kun studenter tatt opp til studiet kan delta i undervisningen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Søkere må fylle kravene til generell studiekompetanse i Norge og fremlegge dokumentasjon. Søkeren må ha bestått Norsk trinn III med karakteren "D" eller bedre på både muntlig og skriftlig eksamen. Hvis du har tatt et kurs på nivå B2 utenfor UiO (Norskprøven nivå B2 eller tilsvarende), må du laste opp dokumentsjon på dette i Søknadsweb. Studentene må ta en prøve i klassen første undervisningsdag. Studenter som ikke møter kravet om å være på nivå B2, vil bli flyttet til trinn III.

Vi gjør oppmerksom på at kurset vil være svært krevende for studenter som har lavere karakter enn B, og at man ikke kan forvente å få tilrettelagt undervisning om man skulle mangle forutsatt kunnskap.

Overlappende emner

Dette emnet ekvivalerer med emnet ovenfor, og med trinn C2 i europeisk rammeverk.

Norskkurs med inntil 40 studiepoeng kan, for internasjonale studenter, brukes i en grad ved UiO.

Undervisning

Sommeren 2020 vil all undervisning foregår digitalt. Kurset har en varighet på seks uker (uke 26-31) og omfatter 78 undervisningstimer. En undervisningstime er 45 minutter.  Undervisningen vil foregå mandag til fredag i tidsrommet 09.00-11.15 (CEST). 

Daglig oppmøte og aktiv deltagelse er forventet av alle studenter. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal få ta eksamen. 

UiO bruker videokonferansesystemet Zoom for digital undervisning samt læringsplattformen Canvas. 

Pensum

Pensum vil bli gjort tilgjengelig i et digitalt kompendium som studenter med opptak på emnet vil ha tilgang til ved kursstart.

Eksamen

Eksamen sommeren 2020

På grunn av at universitetets bygninger er stengt i sommersemesteret 2020 blir det endringer i eksamensformen.

Kurset har avsluttende muntlig eksamen som avholdes i Zoom og skriftlig hjemmeeksamen som avholdes i Inspera. En lytteprøve er inkludert i muntlig eksamen. 

Muntlig eksamen teller 75% av totalkarakteren og varer i 45 minutter. Skriftlig eksamen teller 25% av totalkarakteren og varer i 2 timer.

Eksamen i ordinære semestre

Kurset har avsluttende muntlig og skriftlig eksamen. Som en del av skriftlig eksamen, må studentene oppsummere et kort foredrag. 

Muntlig eksamen teller 50% av totalkarakteren og varer i 15-20 minutter. Skriftlig eksamen teller 50% av totalkarakteren og varer i 4 timer.

Tidligere eksamensoppgaver kan lastes ned fra nettsiden vår.

Du kan sjekke eksamensresultatet ditt og bestille karakterutskrift i Studentweb tre uker etter eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kandidater kan ta eksamen på nytt uten å betale eksamensavgift hvis de: a) har gyldig fravær (legeattest), eller b) strøk på eksamen. Kandidater som vil ta eksamen på nytt for å forbedre resultatet sitt, eller ikke møtte til ordinær eksamen må betale en eksamensavgift på 1500 kroner.

Kandidater kan fremstille seg til eksamen opp til tre ganger i et emne. Du kan ikke ta eksamen på nytt hvis du har brukt opp alle eksamensforsøkene dine. Kandidater som skal ta ny eller utsatt eksamen i ISS-emner, kan gjøre dette neste gang det avholdes eksamen i emnet, og de kan også ta eksamen ved neste eksamen i tilsvarende NORA-emne. Hvis du har fullført obligatoriske oppgaver eller aktiviteter, trenger du ikke ta disse på nytt. Ved ny eksamen må kandidaten ta aller deler av eksamen på nytt, både muntlig og skriftlig.

Ta kontakt med ISS kontoret for å ta eksamen på nytt (iss@admin.uio.no).

Trekk fra eksamen

En student kan ta kurset og fremstille seg til eksamen i dette emnet inntil tre ganger. Studenten anses å ha fremstilt seg til eksamen dersom hun/han ikke har levert Angrerettskjema til ISS-kontoret før eksamen. Unnlatelse av å gjøre dette vil bli regnet som en av tre muligheter til å avlegge eksamen, som er hovedregelen ved UiO.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette kurset kan kombineres med:

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver sommer

Eksamen

Hver sommer

Undervisningsspråk

Norsk